• bilanturi contabile,
  • situatii financiare,
  • rapoarte anuale,
  • documente pentru licitatii,
  • proiecte de finantare,
  • planuri de afaceri,
  • contracte de credit si de asigurare,
  • documentatii contabile etc .